Corona update

Vanaf 28 april starten wij onze reguliere zorg langzamerhand weer op!

Contact opnemen

Beste Patiënt,

Conform het advies van het OMT heeft het kabinet toestemming gegeven om de reguliere mondzorg te kunnen hervatten.

Vanaf 28 april starten wij onze reguliere zorg langzamerhand weer op!

Wij hebben de beschikking over voldoende beschermingsmiddelen en reinigen volgens de aangepaste richtlijnen van de infectiepreventie en het RIVM. De behandelingen kunnen hierdoor voor u en voor onszelf veilig worden uitgevoerd. Daarbij plannen wij extra tijd tussen de behandelingen in zodat u zo min mogelijk mensen aantreft in de wachtkamer.

Uw afspraak is eerder geannuleerd:

Als uw afspraak in één van de afgelopen weken is afgezegd en er nog geen nieuwe afspraak is ingepland, wordt u door ons gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak. Dit kan mogelijk even duren, omdat wij niet alleen uw afspraak, maar ook de afspraken van alle andere patiënten van de afgelopen 5 weken hebben moeten annuleren. Wij doen uiteraard ons uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen. U hoeft ons niet te bellen, u wordt door ons gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor vragen, pijn- of spoedklachten mag ons natuurlijk altijd bellen.

Voordat een afspraak kan worden gemaakt wordt telefonisch met uw een triage schema aangaande uw gezondheid doorlopen en ontvangt u een afspraakbevestiging. Dit gebeurt ook als uw afspraak al eerder was ingepland.

U heeft een afspraak staan vanaf 28 april 2020:

Heeft u al een afspraak bij ons staan? Dan gaat deze afspraak in principe gewoon door.

Let op! Vanwege de vele voorzorgsmaatregelen die wij in acht moeten nemen, is het misschien toch noodzakelijk dat we de afspraak opnieuw moeten inplannen. Dit vanwege de extra tijd die we tussen de behandelingen moeten aanhouden.

Mocht er kort voor uw afspraak iets veranderen in uw gezondheid en u één van de onderstaande vragen met  ‘Ja’ beantwoorden, dan verzoeken wij u dringend om uw afspraak tijdig te verzetten:

  • Heeft u / hebben uw eventuele huisgenoten Corona?
  • Bent u / zijn uw eventuele huisgenoten genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u een afspraak, maar heeft u één of meer van de volgende symptomen: verkouden, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, of koorts?
  • Hebben uw eventuele huisgenoten één of meerdere van de volgende symptomen: koorts, niezen, hoesten, keelpijn en/of benauwdheid?

Extra aanwijzingen voor uw afspraak:

  • Wij verzoeken u op de afgesproken tijd aanwezig te zijn in de praktijk (maximaal 5 minuten voor aanvang);
  • Heeft u een afspraak met het hele gezin, kom dan per persoon naar binnen in de praktijk. Bij kleine kinderen kan 1 ouder mee. Wij verzoeken de andere gezinsleden buiten of in de auto te wachten tot hij/zij wordt opgehaald door het gezinslid dat daarvóór binnen was;
  • Wij verzoeken u om bij binnenkomst direct uw handen te desinfecteren met behulp van de desinfectiedispenser en daarna niet meer aan uw telefoon te zitten;
  • U kunt geen gebruik maken van het toilet en de poetsruimte;
  • Uw temperatuur wordt voorafgaand aan de behandeling gemeten met een voorhoofd-thermometer;
  • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd;

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen  genomen.

We rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie,

Met vriendelijke groet,

Team Keizer Karelpark tandartsen

Contact ons

Heeft uw vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De praktijk

Keizer Karelpark Tandartsen
Lindepark 2A
1185LD, Amstelveen


logo Keizer Karelpark tandartsen