Voor patiënten

Hier vind u informatie in aanvulling op het advies van uw tandarts. Zoals informatie over de spoeddienst, tarieven, begroting en uw tandartsnota. Bent u nog geen patiënt, bezoek dan onze Patiënt worden pagina, hier kunt u zich inschrijven als nieuwe patiënt.

Patient worden

Openingstijden

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur

Telefonisch is de praktijk overdag te bereiken (020-34 51 534) tussen 8:00 en 12:00 en 13:00 en 17:00 uur.

spoedtandarts amstelveen
overleg tandartsen

Spoed en Pijnklachten

Spoedgevallen en pijnklachten hebben bij ons waar mogelijk altijd voorrang. Dit betekent dat u in de meeste gevallen nog dezelfde dag geholpen kan worden.

Spoedgevallen buiten openingstijden
Heeft u buiten openingstijden last van een acute zwelling of ontsteking? Of een ongeval waarbij spoedeisende mondzorg nodig is. U kunt dan contact opnemen op onderstaande telefoonnummers.

Mondzorgpoli Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Tel. 020 -723 48 48

Tandartsspoedpraktijk OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
Tel. 020 -0900 – 8602

Landelijk vastgestelde tarieven 2020

Onze rekening is opgebouwd uit de verrichtingen tijdens de behandeling. Bij iedere verrichting staat een code en de behandeldatum. Wij hanteren de door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid, vastgestelde tarieven en codes.

Begroting

Voor complexe behandelingen maken we een begroting zodat u inzicht krijg in de te verwachten kosten. Zo werken we met Zorgsom+ zodat u bij één begroting voor een behandelplan gelijk op de hoogte bent van het zorgbudget van uw verzekeraar en wat er door uw verzekeraar wordt vergoed. Lees meer hierover op de Zorgsom+ website

Nota en Fa-med

In onze praktijk besteden wij onze tijd liever aan u dan aan administratie. Om die reden is het Fa-med die het maken, verzenden en innen van de nota's verzorgt. Fa-med is gespecialiseerd in het verzorgen van digitale facturatie en het innen van declaraties van duizenden zorgaanbieders.

Klachtencommissie

In het geval we gezamelijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen tijdens een geschil, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling en geschilleninstantie mondzorg van de ANT en KNMT waarbij onze zorgverleners vanuit de Wkkgz zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Huisregels

Onze huisregels zijn van belang voor u als patiënt zodat onze werkzaamheden in onze praktijk goed kunnen verlopen wat de kwaliteit en tandheelkundige zorg ten goede komt. Bovendien schept het een helder inzicht voor u als patiënt.

Contact ons

Heeft uw vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De praktijk

Keizer Karelpark Tandartsen
Lindepark 2A
1185 LD Amstelveen

 

logo Keizer Karelpark tandartsen