Voor patiënten

Hier vind u informatie in aanvulling op het advies van uw tandarts. Zoals informatie over de spoeddienst, tarieven, begroting en uw tandartsnota. Bent u nog geen patiënt, bezoek dan onze Patiënt worden pagina, hier kunt u zich inschrijven als nieuwe patiënt.

Patient worden

Openingstijden

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur
  • 8:00 – 17:00 uur

Telefonisch is de praktijk overdag te bereiken (020-34 51 534) tussen 8:00 en 12:00 en 13:00 en 17:00 uur.

spoedtandarts amstelveen
overleg tandartsen

Spoed en Pijnklachten

Spoedgevallen en pijnklachten hebben bij ons waar mogelijk altijd voorrang. Dit betekent dat u in de meeste gevallen nog dezelfde dag geholpen kan worden.

Spoedgevallen buiten openingstijden
Heeft u buiten openingstijden last van een acute zwelling of ontsteking? Of een ongeval waarbij spoedeisende mondzorg nodig is. U kunt dan contact opnemen op onderstaande telefoonnummers.

Mondzorgpoli Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Tel. 020 -723 48 48

Tandartsspoedpraktijk OLVG
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
Tel. 020 -0900 – 8602

Landelijk vastgestelde tarieven

Onze rekening is opgebouwd uit de verrichtingen tijdens de behandeling. Bij iedere verrichting staat een code en de behandeldatum. Wij hanteren de door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid, vastgestelde tarieven en codes. Bekijk hier de tarieven per 1 januari 2017

Begroting

Voor complexe behandelingen maken we een begroting zodat u inzicht krijg in de te verwachten kosten. Zo werken we met Zorgsom+ zodat u bij één begroting voor een behandelplan gelijk op de hoogte bent van het zorgbudget van uw verzekeraar en wat er door uw verzekeraar wordt vergoed. Lees meer hierover op de Zorgsom+ website

Nota en Fa-med

In onze praktijk besteden wij liever onze tijd aan u, dan aan administratie. Daarom verzorgt Fa-med voor ons het maken, verzenden en innen van nota’s. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het digitaal factureren en innen van declaraties en werkt voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Klachtencommissie

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht  bij de klachtenregeling en geschilleninstantie mondzorg van de ANT en KNMT waarbij onze zorgverleners  vanuit de Wkkgz zijn aangesloten.  Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. 

Contact ons

Heeft uw vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De praktijk

Keizer Karelpark Tandartsen
Lindepark 2A
1185LD, Amstelveen


logo Keizer Karelpark tandartsen

implantoloognvoiknmtbigregisterbigregister